ردیفشرححجمورژندانلود
1جدول ابعاد و مشخصات مقاطع252 کیلوبایت1.1دانلود با لینک مستقیم
2جدول تبدیل مقیاس‌ها114 کیلوبایت1.1دانلود با لینک مستقیم
3حرارت قابل استحصال از منابع و مواد مختلف انرژی‌زا195 کیلوبایت1.1دانلود با لینک مستقیم
4وزن مخصوص یا واحد حجم مواد مختلف46 کیلوبایت1.1دانلود با لینک مستقیم
5مقاومت فشاری خاک‌های چسبنده و غیرچسبنده53 کیلوبایت1.1دانلود با لینک مستقیم
6حداقل زمان عمل‌آوردن بتن87 کیلوبایت1.1دانلود با لینک مستقیم
7جدول تلرانس ابعادی سازه‌های فولادی چهارگوش و نبشی‌های با طول بال مساوی و نامساوی247 کیلوبایت1.1 دانلود با لینک مستقیم
8آزمایش نمونه‌ای فولاد گالوانیزه242 کیلوبایت1.1دانلود با لینک مستقیم
9مشخصات ابعادی پیچ و مهره‌های گالوانیزه بر اساس استاندارد DIN & ISO242 کیلوبایت1.1دانلود با لینک مستقیم
10فولادهای ساختمانی355 کیلوبایت1.1دانلود با لینک مستقیم
11مشخصات فنی پیچ و مهره برج‌های انتقال نیرو232 کیلوبایت1.1دانلود با لینک مستقیم