در دست ساخت …

ردیفشرححجمورژندانلود
1جدول مشخصات هادی های پر ظرفیت ACSS338 کیلوبایت1.1دانلود با لینک مستقیم
2جدول مشخصات هادی های ACSR/AW164 کیلوبایت1.1 دانلود با لینک مستقیم
3مشخصات تعدادی از هادی ها بر اساس استاندارد ASTM B23231 کیلوبایت1.1 دانلود با لینک مستقیم
4جدول مشخصات تعدادی از سیم های محافظ هوایی196 کیلوبایت1.1 دانلود با لینک مستقیم
5جدول مشخصات هادی های استاندارد شده در ایران208 کیلوبایت1.1 دانلود با لینک مستقیم